SÖK
Affärsidé - HoReCa
Genom nära samarbete med kund erbjuder vi kunskap, service och produkter inom disk, tvätt, städ och även Egenkontroll genom vår samarbetspartner Nomor. Det skapar god hygien, säker mat och bättre totalekonomi för kunden. Vi arbetar för ett hållbart samhälle.
Vi är din hygienpartner

Vi är unika i branschen med att kunna erbjuda ett komplett hygienteam med kompetens att hjälpa dig med allt inom disk, tvätt och städ till en bra fungerande egenkontroll.
Våra tre erbjudanden hjälper dig med olika delar i ditt hygienarbete och ger dig en god totalekonomi.

SNABBT PÅ PLATS. Ni får ett lokalt baserat team och snabb service.

RÄTT PRODUKTER. Ni får proffsprodukter som doseras snålt och är miljögodkända för disk, tvätt och städ. Vi har också reservdelar till de flesta typer av diskmaskiner. Allt finns i vår servicebuss, så vi kan snabbt lösa era problem på plats.

RÄTT KUNSKAP. Ni får ett team med unik kunskap och erfarenhet. Vi kan disk, tvätt, städ, drift- och matsäkerhet.

Vårt arbete hos dig är miljö- och kvalitetscertifierat
Vi är sedan 1998 miljöcertifierade enligt 14001, sedan 2005 är vi kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.
Vi är stolta över att kunna vara ensamma i branschen att erbjuda ett miljö- och kvalitetscertifierat servicebesök - allt arbete som vi gör hos dig som kund!
Cleano Group, Tel: 08-511 858 00 info@cleanogroup.com